ospząbki

Idź do spisu treści

Menu główne

ODZNACZENIA - Kopiuj

Poradnik > Niebezpieczeństwo > Ciekawostki

Złoty Znak Związku OSP RP:

Złoty Znak Związku OSP RP nadawany jest za długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej lub w Związku OSP RP. Odznaką tą może być uhonorowana osoba lub instytucja, które w sposób znaczący zasłużyły się dla działalności Związku OSP RP, jak również Ochotnicza Straż Pożarna o co najmniej 100-letniej działalności.
Osoba lub instytucja przewidziane do nadania Złotego Znaku Związku OSP RP powinny posiadać Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa". Złoty Znak Związku OSP zawiesza się na szyi, podkładając pod kołnierz koszuli, tak aby górne ramię krzyża sięgało węzła krawatu.

"Godność Członka Honorowego Związku OSP RP"

Odznaczenie Godność Członka Honorowego nosi się na prawej piersi, 6,5 cm nad prawą górną kieszenią munduru.

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza

Medal ten nadawany jest za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Medalem mogą być odznaczone jednostki OSP i ich członkowie, działacze Związku OSP RP oraz osoby, instytucje i organizacje społeczne. Mogą nim być również uhonorowane oddziały Związku OSP RP wyróżniające się w realizacji celów Związku.
Medal jest jednostopniowy. Medal ma kształt okrągłej tarczy o średnicy 70 mm, koloru srebrzystego. Na awersie medalu wykonana jest w płaskorzeźbie postać przedstawiająca wizerunek-popiersie pierwszego prezesa jednolitego Związku OSP RP, obok napis w trzech wierszach BOLESŁAW-CHOMICZ-1878 1959. Na rewersie medalu akcesoria strażackie (dwa hełmy, dwa bosaki, drabina, toporek, prądownica, dzwon, sygnałówka). W dolnej części wizerunek Znaku Związku OSP RP i pod wizerunkiem napis: BOGU NA CHWAŁĘ LUDZIOM NA POŻYTEK. W prawej, bocznej części medalu umieszczone półkoliście stylizowane liście dębu.

Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"

Medal ustanowiony 18 września 1959 uchwałą Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, nadawany jest za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Medalem mogą być odznaczone osoby, instytucje i organizacje (w tym OSP, jej członkowie oraz działacze Związku OSP RP).

Medal posiada trzy stopnie:

Brązowy Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa",
Srebrny Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa",
Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa".
Osoba wyróżniona otrzymuje medal i legitymację lub dyplom, potwierdzającą jego nadanie. Przy nadawaniu medalu zachowuje się kolejność w stopniach. Warunkiem przyznania medalu klasy wyższej jest posiadanie medalu klasy niższej przez co najmniej 4 lata.

Ochotnicze Straże Pożarne charakteryzujące się aktywną działalnością mogą być przewidziane do uhonorowania Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Klasa medalu odpowiada jubileuszowi:

25 lat – medal brązowy,
50 lat – medal srebrny,
75 lat – medal złoty
Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” ma kształt krążka o średnicy 30 mm, z krawędzią o szerokości 1 mm, wykonanego z metalu odpowiedniego koloru; złotego, srebrnego lub brązowego. Na awersie medalu wykonana jest w płaskorzeźbie postać kobiety symbolizująca grecką boginię domowego ogniska i świętego, wiecznego ognia, Hestię  (odpowiednik rzymskiej bogini Westy), stojącą na liściach laurowych, opartej jedną ręką na tarczy z pochodnią. W drugiej ręce trzyma liść wawrzynu nad napisem ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA. Na rewersie medalu znajduje się orzeł jagielloński oparty na skrzyżowanych toporkach w obramowaniu wieńca szerokości 3 mm, ze stylizowanych liści laurowych. W górnej części w półkolu napis: ZW. OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP.

Medal noszony jest na białej wstążce szerokości 36 mm z czerwonym paskiem o szerokości 16 mm, umieszczonym symetrycznie pośrodku białej wstążki.

Medal nosi się na lewej stronie piersi, rozmieszczony(e) symetrycznie 5,5 cm powyżej lewej klapy górnej kieszeni kurtki mundurowej. Należy umieszczać je w linii poziomej w kolejności ważności odznaczeń (państwowe, resortowe, związkowe, pozostałe), przy czym nosi się tylko najwyższą klasę medalu.

Odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej"
Odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" została ustanowiona Rosporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 1997 roku jako odznaczenie za ratowanie życia i ochronę mienia. Znowelizowane przepisy dotyczące jej nadawania zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej"

Odznaka posiada trzy stopnie:

Brązowa Odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej",
Srebrna Odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej",
Złota Odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej".
Odznaka jest zawieszona na wstędze o kolorach: po obu brzegach czerwień, w środku błękit rozjaśniający się do bieli ku brzegom czerwonym. Na jej awersie centralnym akcentem jest orzeł strażacki nałożony na krzyż z czerwoną emalią, wkomponowany w wieniec dębowy. Odznaka jest trzystopniowa w kolorze metalu: złota, srebra i brązu. We wszystkich stopniach orzeł strażacki jest srebrzony i nakładany na czerwoną emalię krzyży. Na rewersie znajduje się obrys krzyża na tle koła. W krzyżu widnieje poziomy napis: "ZA RATOWANIE ŻYCIA I OCHRONĘ MIENIA". Wymiar odznaki wynosi 44 mm po ramionach krzyża.

Odznaka "Strażak Wzorowy"

Odznaka nadawana jest czynnym członkom Ochotniczej Straży Pozarnej z terenu powiatu za wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę społeczną.
Odznaka jest jednostopniowa.

Odznaka "Strażak Wzorowy" składa się z równoramiennego trójkąta wykonanego z metalu, którego lewa połowa pokryta jest emalią czerwoną, a prawa granatową. U góry trójkąta wypukła głowa strażaka w hełmie, niżej napis: STRAŻAK WZOROWY. Na tle trójkąta dwa skrzyżowane toporki. Na trójkąt nałożony jest z metalu koloru złotego wieniec laurowy.
Odznakę nosi się na środku między guzikiem klapy, a dolną krawędzią prawej, górnej kieszeni kurtki mundurowej.

Odznaka "Za Zasługi we Współzawodnictwie Przeciwpożarowym"

Do 1991 roku była nadawana Ochotniczej Straży Pożarnej za współzawodnictwo. Brane było pod uwagę wszystko: udział w akcjach, ćwiczeniach organizowanych przez komendy rejonowe, zawodach, prowadzenie kroniki, orkiestry oraz od ilości członków. Odznakę przyznawał Zarząd Wojewódzki na wniosek Komisji współzawodnictwa dla każdej gminy.
Nosiło się ją na prawej piersi, 4,5 cm na prawą górną kieszenią
munduru.

Odznaka "Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza"

Odznaka ta jest wyróżnieniem nadawanym za aktywną działalność w drużynie MDP działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Odznaka posiada trzy stopnie:

Brązowa
Srebrna
Złota
Odznakę "Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza" ma formę toporka strażackiego. W części przeciwległej od ostrza toporka znajduje się napis "OSP", po prawej stronie wkomponowany jest czerwony trójkąt. U dołu znajduje się napis "Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza". Odznaka brązowa, srebrna i złota wykonana jest z metalu odpowiedniego koloru.

Odznaka "Za Wysługę Lat"

Odznaka ta jest nadawana osobom wykazującym się działalnością w OSP przez co najmniej pięć lat. Odznaka uzupełniana jest w cyklu pięcioletnim oznaczeniem liczby lat działalności w OSP.

Odznaka jest jednostopniowa (z wymienną środkową tarczą przestawiającą liczbę wysłużonych lat).

Odznakę "Za wysługę lat" stanowi tarcza okrągła o średnicy 24 mm, wykonana z metalu koloru złotego. Nad tarczą hełm strażacki, u dołu tarczy wylot prądownicy i dwa skrzyżowane toporki strażackie. Na otoku wieniec z liści laurowych szerokości 5 mm zwężający się do góry. Środek: tarcza okrągła z otokiem z białej emalii szerokości 4 mm z napisem złoconym: ZW. OCHOTN. STRAŻY POŻ. RP *ZA WYSŁUGĘ LAT*, emalia czerwona z cyfrą złotą: V, X, XV, XX, XXV, XXX, XXXV, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 (w zależności od wysłużonych lat).


Odznakę nosi się na klapie prawej, górnej kieszeni kurtki na wysokości guzika, na środku lewej połowy klapy.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego